Petőfi Irodalmi Múzeum

A Petőfi Irodalmi Múzeumot 1954-ben alapították a Petőfi Ház (1909) jogutódaként. A Petőfi Társaság által indított értékőrző vállalkozás a Petőfi és Jókai hagyatékok bemutatásán túl később József Attila és Ady Endre emlékeinek gyűjtésével egészült ki. Az országos hatókörű Irodalmi Múzeum feladata a vásárolt és örökölt írói hagyatékok korszerű feldolgozása, kutathatóvá tétele, s a kortárs magyar irodalom muzeális becsű anyagainak mindenkori gyűjtése. Alapfeladatai közé tartozik az irodalmi emlékházak hálózatának gondozása is. Gyűjtőköre kiterjed a hazai és határon túli magyar nyelvű irodalom írott, nyomtatott, tárgyi, képi és hangzó anyagaira, illetve az emigráns sajtó, könyv-és kéziratgyűjtemény folyamatos bővítésére. Az intézmény feladata e kulturális javak bemutatása korszerű interaktív eszközöket alkalmazó kiállításokban, az iskolai oktatást, valamint az élethosszig tartó tanulást segítő közművelődési, közönségkapcsolati, múzeumpedagógiai és képzési tevékenység segítségével.