Elismerések

Autizmus Alapítvány

Dr. Balázs Anna, gyermekpszichiáter, elnök, Gájerné Balázs Gizella, gyógypedagógus, főigazgató-helyettes

1989 óta működik folyamatosan, országos hatáskörrel, fő célja, hogy a teljes autizmus spektrumot lefedve olyan világszínvonalú eljárásokat adaptáljon, dolgozzon ki és terjesszen el, amelyek a diagnosztikus folyamattól kezdődően a felnőttkori terápiáig lehetővé teszik a szakszerű ellátást, illetve, hogy olyan naprakész, tudományos kutatásokon alapuló tudást közvetítsen, mely hozzájárul az autizmussal élő emberek szükségleteinek mélyebb megértéséhez.

Az Autizmus Alapítvány egyedülálló sajátossága, hogy Módszertani Központja integrálja az oktatásügy, az egészségügy, illetve a szociális területen működő, közvetlenül az érintettek és családjaik számára ellátást nyújtó intézmények munkáját és az ezekre épülő képzéseket, módszertani fejlesztéseket és kutatásokat. Több intézményből áll: Ambulancia, Autizmus Alapítvány Terápiás Centruma (TERC), Autizmus Alapítvány Általános Iskola, Autizmus Alapítvány Nappali Ellátást Nyújtó Intézménye, Autizmus Alapítvány Felnőtt Klubja, Autizmus Alapítvány Módszertani Központ és a Kapocs Könyvkiadó.

Az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar Down Alapítvány

Dr. Gruiz Katalin, elnök

A Down Alapítvány közhasznú szervezet, mely az értelmi fogyatékos embert szerteágazó segítő tevékenységgel szolgálja, a gyermek megszületésétől idős korig. Céljai: az értelmi fogyatékos / halmozottan sérült gyermekek, fiatalok és felnőttek fejlesztése, önálló életvételének segítése, és családjaik támogatása annak érdekében, hogy minden értelmi fogyatékos gyermek családban nőhessen fel.

Az Alapítvány céljának megvalósítására létrehozott szolgáltatás-rendszer a születéstől időskorig szolgálja az érintetteket. Személyközpontú egészségi, oktatási, mentálhigiénés, szociális és szabadidős szolgáltatásokkal támogatja a családban élő majd felnőttként önálló életvitelt folytató értelmi sérült személyek integrált és mindenki máshoz hasonló életét.

Az Alapítvány szolgáltatás-rendszerét napi szinten 600 ember veszi igénybe, további 1500–2000 fogyatékos ember, szülő és szakember pedig rendszeresen. A szolgáltatásokban 260 főállású szakember (fele megváltozott munkaképességű munkavállaló), 50–60 önkéntes és 50 célfeladattal megbízott munkatárs vesz rész.

Együtt az Autistákért Alapítvány

Szijjártó-Nagy Szilvia elnök


Az Alapítvány célja egy sokkal élhetőbb világ megteremtése az autizmus spektrumzavaros gyermekeknek és családjaiknak. Az autizmus spektrumzavar nem csak az „Esőember” típusú tünetegyüttest jelenti. Többek között az alapítvány munkájának is köszönhető, hogy a fenti mondat jelentésével egyre többen vannak tisztában. Megérteni. Elfogadni. Segíteni. Ez a fő célkitűzés, mely az autisták esetében hatványozottan igaz. Hiszen minél többen értik meg azt, hogy mi is ez a spektrumzavar, és hogy az autista gyermek akár teljesértékű tagja lehet a táradalomnak, annál többen fogadják el őket, így segíthet a társadalom, hogy a legtöbbjük teljes értékű felnőttkort tudhasson magáénak.

Áprilisban az autizmus világnapján a pandémia miatt az Együtt az Autistákért Alapítvány arra buzdított mindenkit, hogy maradjon otthon, de a “Ragyogj kékben!” kezdeményezéssel online is felhívták a figyelmet arra, hogy Magyarországon megközelítőleg 160 ezer ember él autizmus spektrumzavarral. A megváltozott helyzet az autizmus spektrumzavarral élő emberek számára pedig még nehezebben dolgozható fel, ezért most még több odafigyelésre és segítségre van szükségük.

Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége

Gyene Piroska elnök


Az ÉFOÉSZ küldetése, az értelmi fogyatékossággal élő emberek és családtagjaik társadalmi hátrányainak kiegyenlítése, érdekeik érvényesítése, védelme, képviselete, emberi és állampolgári jogaik, társadalmi integrációjuk, szociális biztonságuk, rehabilitációjuk biztosítása, esélyegyenlőségük megvalósítása.
Az értelmi fogyatékosság közvetlenül több mint 59 ezer embert, míg közvetve 300 000 magyar állampolgárt érint. Az ÉFOÉSZ közel 40 éve segíti és támogatja országszerte azokat a családokat, akik tartósan beteg gyermeket nevelnek, vagy ahol értelmi fogyatékos családtagjukkal élnek együtt.

A COVID 19 járvány különösen nehéz helyzetbe hozta az értelmi fogyatékosok közösségét. A bentlakásos szociális intézmények lakóit látogatási tilalom terhelte, a családban élőket pedig a megszokott közösségekből való távolmaradás, a fejlesztő foglalkozások felfüggesztése sújtotta. Az ÉFOÉSZ a járványügyi helyzettel kapcsolatos minden információt kommunikált tagsága felé, rengeteg könnyen befogadható kommunikációs és vizuális anyaggal segítette tagságát, közösségi eseményeinek online térbe helyezésén dolgozott.

Gyermekleukémia Alapítvány

Fodor Zsuzsanna kurátor, Farkas Erika kommunikációs vezető


2003-ban Együtt a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány néven alapított nonprofit szervezet célja a Magyarország területén élő leukémiás és egyéb daganatos megbetegedésben szenvedő gyermekek életkörülményeinek javítása, a gyógyulásra való esély növelése. Hosszú nevük: Együtt a Leukémiás Gyermekekért- Gyermekleukémia Alapítvány.

Az Alapítvány elsőrendű céljának tekinti, hogy hozzájáruljon a magyarországi gyermekkórházakban és gyermekonkológiai központokban folyó gyógyító tevékenységhez, valamint a leukémiás gyermekeket nevelő családok életkörülményeinek javításához.

Ennek szellemében az évek során több száz családnak nyújtotta havi anyagi támogatást, családtámogatási programuk keretében, valamint térítésmentes integrált nyári táborokban tudnak részt venni a gyógyulófélben lévő leukémiás gyerekek és egészséges testvéreik. A gyermekek így nem hagyják teljesen maguk mögött a komfortzónájukat, mindig mellettük áll egy biztos pont, egy családtag a táborban. Szintén fontos szempont, hogy a beteg gyermek nem csak beteg társaival találkozik hanem megkezdheti a visszaintegrálódást a hétköznapi, kórházaktól mentes életbe is. A gyógyítása érdekében folyó kutatásokat is kiemelten támogatják.

KézenFogva Alapítvány

Dr. Éliás Sára, Kuratórium elnöke, Pordán Ákos ügyvezető igazgató


A KézenFogva Alapítványt három magánszemély, Göncz Árpád, Róna Péter és Való Károly hozták létre 1993-ban azzal a céllal, hogy az értelmi és halmozottan fogyatékos emberek élethelyzetén javítsanak országos szinten.
Magyarországon minden huszadik ember él fogyatékossággal, ami jelentős kihívások elé állítja őket.
A KézenFogva Alapítvány egy befogadó társadalomért dolgozik, melyben a fogyatékos emberek képesek méltósággal élni mindennapjaikat. Életük minden fázisában támaszt nyújtunk. Segítünk a tanulásukban, egészségügyi ellátásukban, a munkahely keresésben vagy éppen jogi kérdésekben. Semmilyen adottság vagy körülmény nem lehet akadálya, hogy szerető család vegye őket körül, önállóan közlekedhessenek, állandó munkahelyük vagy éppen saját otthonuk legyen.

Tevékenységeink nem csak a fogyatékos egyént érik el. Támogatjuk családjaikat is és feladatunknak tartjuk a velük foglalkozó szakemberek, az ellátásukban részt vevő szervezetek fejlesztését is. Ezzel megelőzzük a családok széthullását, az anyagi kilátástalanságot, és társadalmi elszigetelődésüket.

Magyar Hospice Alapítvány

Dr. Hajnal Miklós Pál, Kuratórium elnöke, Dr. Muszbek Katalin, Orvos igazgató

Hazánkban 1991-ben a Polcz Alaine által vezetett Magyar Hospice Alapítvány megalakulásával jelent meg a hospice szemléletű ellátás. Hozzájárulnak a daganatos betegek egyénre szabott térítésmentes, humánus ápolásához, fájdalomcsillapításához, a méltóságuk utolsó pillanatig való megőrzéséhez és családjuk lelki támogatásához. Céljuk a betegek fájdalmainak és a tüneteinek csökkentésével, lelki szenvedéseik enyhítésével a lehető legjobb életminőség, fizikai és szellemi aktivitás elérése, valamint a hozzátartozók segítése a betegség és a gyász terheinek viselésében.

A hospice alapgondolata a halál, elmúlás elfogadtatása a beteggel és családtagjaival, a megbékélés elősegítése, valamint a magány oldása az aktivitás fenntartásával, a lehető legjobb életminőség megteremtésével. Hisszük, hogy az egymáshoz való szeretetteljes odafordulás értelemmel és tartalommal töltheti meg az élet utolsó szakaszát is.

A betegek ellátását speciálisan felkészült szakemberekből álló csapat végzi, orvos, ápoló, gyógytornász, pszichológus, koordinátor, szociális munkás, dietetikus és sok önkéntes részvételével. Alapítványi irodában is lelkes, tehetséges munkatársak segítik, hogy tevékenységük folyamatos legyen.

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Alapítvány

Kozma Imre alapító

„A hit védelme és a szegények szolgálata” Több mint kilencszáz éve ez minden Máltai szervezet jelmondata a világon.

Segítséget nyújt a szükségben levőknek, betegeknek, öregeknek, fogyatékkal élőknek, hátrányos helyzetűeknek, hajléktalanoknak, szegregált közösségeknek, menekülteknek, zarándokoknak, valamint katasztrófa és háborús események áldozatainak. Természetbeni és pénzbeli adományokat gyűjt, hogy azokat közcélokra fordítsa: közvetlenül segélyezik a rászorulókat, illetve segítik az őket ellátó intézményeket, egészségügyi, szociális, gyermekjóléti intézményeket és szolgáltatásokat alapítanak és működtetnek, lelki, szellemi programokat szerveznek a testi és mentális egészség, a szociális biztonságra törekvés, a társadalom különböző rétegeinek együttműködése elősegítésére. Intézményei a családokat, gyermekeket, időseket, hajléktalanokat látják el és segítik tanácsadással is.

Mindent megtesznek azért, hogy a pandémiában is segíthessék a rászorulókat. A karitatív szervezet elsődleges feladatának az általa ellátott rászoruló emberek védelmét tekinti, hiszen ők helyzetükből adódóan az átlagosnál kevesebbet tudnak tenni egészségük megőrzéséért.

Országos Mentőszolgálat Alapítvány

Dr. Czakler Éva, alapítvány alelnöke

Az Országos Mentőszolgálat Alapítványt az összes magyarországi mentőállomásért és társaikért tenni akaró mentődolgozók hozták létre 2004-ben. Hiszünk a bajtársiasságban, a józan emberi gondolkodásban és a segítségnyújtás örömében. Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) közhasznú alapítványaként küldetésünk az ország 255 mentőállomásán szolgálatot teljesítő 8400 mentődolgozó munkájának segítése, támogatása: korszerű mentési eszközök beszerzése az OMSZ igényei alapján, valamint hozzájárulás a mentődolgozók munkakörülményeinek javításához. Ezen felül küldetésünk az újraélesztési tudás és hajlandóság népszerűsítése és ösztönzése. Társadalmi ismeretterjesztő programjainkkal célunk elérni, hogy minél több ember merjen cselekedni, amikor megtörténik a baj – hiszen a megfelelő tudás és egy kis bátorság birtokában bárki lehet életmentő. Ezt a célt szolgálják a Csuja Imre főszereplésével készült szórakoztató edukációs kisfilmjeink. Nagy örömünkre magánszemélyek, vállalatok, önkormányzatok is támogatják munkánkat az ország minden pontjáról, 2020-ban pedig első helyen végeztük a legtöbb adó 1% felajánlásban részesülő civil szervezetek között. Az így befolyó adományokat, felajánlásokat alapító okiratunk szerinti céljaink megvalósítására fordítjuk.

Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért

Dr. Somogyvári Zsolt főorvos, az Alapítvány szakmai vezetője

Az alapító célja annak az anyagi, technikai és személyi bázisnak megteremtése, amely biztosítja a koraszülöttek, a beteg újszülöttek és csecsemők mentését, szállítását, intenzív ellátását valamint a gyermekek intenzív kezelését követő teljeskörű gondozási és rehabilitációs feladatokat. A Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért 1989 óta folyamatosan üzemelteti koraszülöttmentő és -szállító rohamkocsi-szolgálatát azért, hogy a koraszülöttek minél hamarabb megfelelő egészségügyi ellátásban részesülhessenek. Az elmúlt évtizedekben több mint 86 ezer koraszülött és beteg újszülött mentését és szakszerű szállítását végezték.

A 2000 gramm alatti koraszülöttek különösen gondos, azonnali intenzív ellátást igényelnek, az intenzív centrumokban nincs lehetőség a géppel lélegeztetett, gyakran 800-1000 grammos koraszülöttek speciális vizsgálatának elvégzésére, így őket a vizsgálatokra szállítani kell. Az élet első pillanataiban történt legkisebb ellátási hiányosság helyrehozhatatlan, úgymint a látás-, halláskárosodás, a mozgásszervi fejletlenség és szellemi visszamaradás.

Az élet a legnagyobb érték, gyermekeinké pedig különösen nagy kincs, ezért az alapítvány munkája felbecsülhetetlen.