Kiosztották az idei Junior Prima Díjakat Magyar Tudomány kategóriában

Idén tíz tehetséges fiatal tudósnak adományozott Junior Prima Díjat a magyar tudomány kategória támogatója, az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt.

A Junior Prima Díjat a magyar tudomány kategóriában immár hetedik alkalommal osztotta ki az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A díjazottak bensőséges ünnepség keretében vették át az elismeréseket november 20-án, a Magyar Tudományos Akadémia épületében. Mivel a Junior Prima Díjat az ifjú tudósok évtizedes csöndes szorgalommal, kitartó munkával, nagyszerű tudósok indításával elért eredményeikkel érdemelték ki, a díjak átadására a jutalmazottak legközelebbi rokonaival és tanáraival közösen ünnepelve került sor.

A díjazottakat Pálinkás, József, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke és Nagy Csaba, a Magyar Fejlesztési Bank vezérigazgatója köszöntötte. Az átadón fellépett a Junior Prima díjas Rohmann Ditta csellóművész.

Az idei kitüntetettek: Berényi Antal (agykutatás), Gyuranecz Miklós (állatorvos-tudomány), Katona Gergely (idegtudományok ), Kálmán Orsolya (fizika), Mándity István (kémia), Must Anita (orvostudomány), Orbulov Imre Norbert (anyagtudomány és –technológia), Szász A. Marcell (rákkutatás), Tamás Ábel (irodalomtudomány), Zádori Dénes (orvostudomány).

Dr. Berényi Antal pályafutását gimnáziumi tanulmányai alatt, a Kutató Diákok Mozgalmának alapító tagjaként kezdte. Már középiskolás korában is országos középiskolai tudományos diákköri konferenciát kezdeményezett és rendezett. 2009-ben szerezte meg PhD-fokozatát. Több kutatási programban vett részt párhuzamosan. Egyrészt a memóriafolyamatok és az epilepszia idegélettani alapjainak megismerése felé fordult, másrészt a legmodernebb kísérleti eljárások műtéti és műszeres technikáit, valamint viselkedéstudományi hátterét is elsajátította. A Szegedi Tudományegyetem Élettani Intézetében a tudományos élet aktuális kihívásaival szembenéző laboratóriumot hoz létre az elkövetkező években.

Dr. Gyuranecz Miklós a Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Karán Köztársasági Ösztöndíjjal, summa cum laude minősítéssel végzett 2007-ben. 2010 novemberében lett a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpontja Állatorvos-tudományi Intézetének munkatársa. Eredményei elismeréseképpen 2012 tavaszán minden idők legfiatalabb kutatójaként, 28 évesen, elnyerte az MTA legkiválóbbaknak járó Lendület programjának támogatását. legfőbb kutatási témája a Francisella tularensis nevű baktérium, amely elsősorban a mezei nyulakat betegíti meg, de az emberre is rendkívül veszélyes. E baktérium nemzetközileg elismert szakértője, kutatásai révén hiánypótló ismeretekhez jutottunk a baktérium járványtanáról és a védekezési lehetőségekről.

Katona Gergely szakmai munkásságát egyetemi éveiben Vizi E. Szilveszter professzor irányításával kezdte meg a Magyar Tudományos Akadémia Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetének Farmakológiai Osztályán. Már igen fiatalon nagy jártasságra tett szert a lézerfizikában és a mikroszkópos technikákban. Kimagasló érzéke a szoftverprogramozáshoz és agykutatáshoz lehetővé tette, hogy a háromdimenziós és kétdimenziós kétfoton mikroszkópok teljes szoftverét saját maga írja. A világon először hozott forgalomba valós idejű 3D-ben szkennelő akuszto-optikán alapuló szerkezetet. Vállalkozása 2012-ben a Femto3D-AO mikroszkóppal elnyerte a 2011. évi Innovációs Díjat, illetve a sikeres fejlődés mellett több mint egy tucat, a mikroszkóp-technológiára épülő nemzetközi szabadalom is köthető a nevéhez.

Dr. Kálmán Orsolya a Szegedi Tudományegyetem fizikus szakán végzett 2004-ben. A kvantummechanika elvi alapjai és egyúttal gyakorlati célokra való alkalmazása iránti mély érdeklődése vezette a kezdetektől pályáján. Kutatómunkáját az SZTE Elméleti Fizika Tanszéken kezdte, később PhD fokozatát is ott szerezte. Rövid idő alatt a félvezető nanogyűrűk nemzetközileg elismert szakértőjévé vált. Jelenleg a budapesti Wigner Kutatóközpontban működő „Kvantummérés“ Lendület-kutatócsoport tagja.

Dr. Mándity István a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Karán 2006-ban szerzett oklevelet. 2006 októberétől három hónapot töltött a Bielefeldi Egyetem Kémia Tanszékén, aztán 2009 októberétől szintén három hónapon át dolgozott a Joensuui Egyetem Kémiai Intézetében. PhD tanulmányait kiemelkedően végezte, disszertációját 2011-ben summa cum laude védte meg, és elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia által kiírt Gyógyszerkémiai és Gyógyszertechnológiai Munkabizottság legjobb PhD-disszertáció Nívó-díját. Nem csak alapkutatást végez, hanem rendelkezik egy benyújtott szabadalommal is, amely új utakat nyithat a jövő fájdalomcsillapításának biztonságos terápiájában.

Dr. Must Anita kimagasló tehetsége, munkabírása és integráló készsége, példás tudományetikai hozzáállása, tudományos kíváncsisága és kritikai érzéke már egészen fiatalon, orvostanhallgató korában is szembeötlő volt. Kutatási tevékenységének eredményét közlemények és előadások sora, illetve 2008 szeptemberében summa cum laude minősítéssel szerzett PhD fokozata is bizonyítja. Eredményes gyógyító és oktatómunkája mellett végzett kutatótevékenysége a pszichiátria társadalmilag gyakran mellőzött területeire is kiterjed. 2009 decembere óta a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Pszichiátriai Klinikáját erősíti, magyar és angol nyelven előad, graduális és posztgraduális képzéseken vesz részt.

Orbulov Imre Norbert a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem adjunktusa. PhD summa cum laude minősítésű fokozatát 2009-ben, csaknem egyedülálló módon három év alatt érte el. Kutatási területe a fémmátrixú kompozitok és fémhabok fejlesztése és vizsgálata. Ezen anyagok alkalmazása sok szerkezet megépítését, üzemeltetését jelentősen egyszerűsíti, könnyebbé teszi. Oktatási munkáját az anyagtudomány és a fémek technológiája tárgykörökben végzi. Munkatársai és hallgatói emberileg is nagyra értékelik segítőkészségét.

Szász A. Marcell 2006-ban PhD-hallgatóként kezdett dolgozni a II. Számú Patológiai Intézetben. Azóta az emlő daganatos betegségei prognosztikai és prediktív faktorainak kutatásával foglalkozik. Orvostanhallgatóként a berlini Charité, majd a baltimore-i Johns Hopkins egyetemeken szerzett tapasztalatokat, később kutatóorvosként a Harvard Medical School Brigham and Women’s Hospital és a University of Chicago patológiai intézeteiben tett hosszabb látogatásokat. PhD-disszertációját 2012-ben védte meg, 2009 szeptembere óta patológus rezidens a Semmelweis Egyetem II. Számú Patológiai Intézetében. Kutatási eredményei nagy nemzetközi konferenciákon és hazai fórumokon is elismerést arattak. Számos magyar, európai és tengerentúli orvosi társaság tagja, folyóiratainak bírálója.

Dr. Tamás Ábel az ELTE BTK tanársegédje, irodalomtudós és klasszika-filológus, a latin költészet értelmezője és a filológia elméletének kutatója. Hallgatóként meghívást kapott az Általános Irodalomtudományi Kutatócsoportba, ahová tehetségével és szakterületének ritkaságával is új színt hozott. Közreműködése jelentős mértékben tágította az irodalomelméleti és kultúratudományi kutatások távlatait. Nevéhez fűződik az a nemzetközi kutatásban is figyelemre méltatott fejlemény, hogy az ELTE bölcsészkarán a filológiának olyan új koncepcióját dolgozták ki, amely meghaladja a korábbi elhatárolásokat filológia és elmélet között. Több külföldi tanulmánykötet és számos nemzetközi konferencia sikeres közreműködője.

Dr. Zádori Dénes a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Neurológiai Klinikájának harmadéves rezidense. Ezt megelőzően a Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Kísérletes és Klinikai Idegtudományok képzési programjának PhD-hallgatójaként 2007-től 2010-ig végzett tudományos munkát. 2011-ben szerzett PhD fokozatot. Az elmúlt években fő érdeklődési területe a Huntington- és Parkinson-kór állatkísérletes modelljeit használva végzett preklinikai vizsgálatok, valamint a sclerosis multiplex területén végzett biomarker kutatások voltak. Kísérleti eredményeit rangos nemzetközi folyóiratokban publikálta, aktívan részt vesz a tudományos közéletben, számos magyar és nemzetközi társaság aktív tagja, továbbá a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ több hazai és külföldi intézettel meglévő együttműködésének erősítésében is komoly szerepet játszott.