Dr. Lukács István

1983-ban az ELTE Bölcsészettudományi Karán magyar–horvát-szerb szakon szerzett diplomát. 1988 és 1992 között a ljubljanai bölcsészkar magyar lektora. 1993-tól az ELTE BTK oktatója. 2004 és 2009 között a zágrábi bölcsészkaron a magyar irodalom vendégprofesszora. Pályafutása kezdete óta kutatja a horvát-szlovén-magyar irodalmi kapcsolatokat. Könyve jelent meg a szlovének Mátyás király-képéről. Legjelentősebb munkája egy Csíksomlyón felfedezett, 1626-ban keletkezett horvát nyelvű dramatizált ezer soros verses Mária-siralom kétnyelvű monografikus filológiai feldolgozása. 2011-től az ELTE Szláv és Balti Filológiai Intézetének igazgatója, 2016-tól az Irodalomtudományi Doktori Iskola vezetője