Dr. Ferkai András

1977-ben diplomázott a Budapesti Műszaki Egyetemen. Tervezőnek készült, de már egyetemi évei alatt az építészettörténet volt a kedvenc tantárgya. Tíz éven át tervezőként dolgozott, előbb a Középülettervező Vállalat vári irodájában, majd az Általános Épülettervező Vállalatnál. 1986-tól a Magyar Építőművészet folyóiratot szerkesztette. 1990 óta a MOME Építészeti Tanszékének, majd Elméleti Intézetének tanára. Részt vesz az MTA Építészettörténeti- és Elméleti Bizottságának munkájában, 2003 óta pedig az MTA köztestületi tagja. 2015-ben a művészettörténeti tudomány doktora címet nyerte el az MTA-n. Az oktatás mellett fő tevékenysége az építészettörténeti és elméleti kutatás. Az Ybl-díjas építésztörténész a huszadik századi magyar építészet egyik legnagyobb ismerője.