Szavazási szabályzat

A 2021. évi Prima Primissima Közönségdíj Szavazás Szabályzata

  1. JÁTÉK SZERVEZŐJE

A 2021. évi „Prima Primissima Közönségdíj szavazás” Játék/ Szolgáltatás szervezője a Prima Primissima Alapítvány (székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 21.; azonosító: 199011123; telefonszáma: +36 1 3012896; e-mail címe: info@primaprimissima.hu; a továbbiakban: Szervező).

2. A JÁTÉK// SZOLGÁLTATÁS CÉLJA

2.1 A 2021. évi Prima Primissima díj tíz kategóriájának harminc jelöltje közül – a szakmai elismerésen kívül – a közönség által legtöbb szavazatot kapott Prima a Demján Sándor és Örökösei által felajánlott 15 millió forinttal járó Közönségdíjban részesül.

2.2 A szolgáltatás célja, hogy a nézők szavazatukkal a számukra legszimpatikusabb Primá-t (továbbiakban: jelölt) szavazatukkal hozzásegítsék ahhoz, hogy a 2.1 pontban hivatkozott Közönségdíjat elnyerje. 

2.3 Minden a Játékban//Szolgáltatásban részt vevő szavazó részt vesz azon a nyereménysorsoláson, amelynek díja 1db (egy darab) egymillió forintos OTP bankkártya.

3. ALAPFOGALMAK

3.1 „Prima Primissima Közönségdíj szavazás” Játék/ Szolgáltatás:

a) a 2021. november 15-én induló alapdíjas SMS alapú szolgáltatás. A Szolgáltatás lényege, hogy a szavazás keretében a résztvevők SMS-ben szavazhatnak az általuk választott Prima Primissima jelöltre. Egy telefonszámról bármennyi szavazat leadható, azonban a sorsoláson 1 (egyszer) jogosult részt venni az adott telefonszám! (továbbiakban: Szolgáltatás).

b) a 2021. november 15-én induló internetes szavazóbox-os szavazás, mely linken https://www.survio.com/survey/d/L9Q1U2A6A5O9O2E7Y keresztül elérhető a honlapról. Egy számítógépről egyszer lehet kitölteni a szavazóbox-ot.

3.2 Résztvevők: az alapdíjas SMS szolgáltatást illetve internetes előfizetést és mobiltelefonszámot igénybevevő

a) Telenor Magyarország Zrt., Magyar Telekom Nyrt. és Vodafone Magyarország Zrt. rendszeréből érkező, 4. pont szerinti ügyfele, aki olyan előfizetői vagy kártyás csomaggal rendelkezik, melyből alapdíjas SMS indítható;

b) bármely külföldi mobiltelefon-szolgáltató, 4. pont szerinti ügyfele, aki olyan előfizetői vagy kártyás csomaggal rendelkezik, melyből alapdíjas SMS üzenet küldésére van lehetőség Magyarország irányába.

3.3. Szavazók: érvényes szavazatot leadó résztvevők

3.4. Szavazat: a résztvevők által küldött alapdíjas SMS üzenet, vagy szavazóboxon keresztül küldött szavazat

3.5. Érvényes szavazat: az az alapdíjas beérkezett és feldolgozott SMS üzenet, mely a szavazás indítása és lezárása közötti időtartam alatt érkezik meg a Vodafone által üzemeltetett szerverre, valamint az a beérkeztt és feldolgozott szavazat, amely a szavazóboxon keresztül érkezik meg a Dialogue által üzemeletetett szerverre. A szavazás időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett üzenetek érvénytelenek, továbbá a szavazatok beérkezési időpontjának meghatározásául szerverre történő beérkezési időpontja az irányadó. Az érvényesen leadott szavazatok után a szavazó részt vesz a nyeremény kisorsolásában. (Sorsolásból való kizárt szavazatokról ld. 3.8 pont).

3.6. Nyeremény: a 2.3 pontban meghatározott tárgynyeremény.

3.7. Kampány: a Prima Primissima Alapítvány által alapított Közönségdíj médiakommunikációs eszköz útján bármilyen formában megvalósuló figyelemfelhívás, illetve egyéb tájékoztatás.

3.8. Kizárt szavazatok: a 3.1 pont szerinti szavazathatárt meghaladó szavazatok a 7. pont szerinti sorsolásban nem vesznek részt.

4. SZAVAZÁSBAN RÉSZTVEVŐK

4.1. A szavazásban részt vehet minden, 18. életévét betöltött magyar állampolgárságú természetes személy, aki Magyarországon él és itt tartózkodási-, vagy lakóhellyel rendelkezik.

4.2. A szavazásban nem vehet részt:

a) a Prima Primissima Alapítvány, a Telemeldia Holding Kft. és a Dialogue Creatives Kft. vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint az itt felsorolt személyek – Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (’Ptk.’) 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti – közeli hozzátartozói,

b) egyéb, a játék lebonyolításában közvetlenül közreműködő cégek és személyek, valamint ezek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói.

c) azon személyek, akik 2003-2019. év között nyertek a sorsoláson (2020.-ban nem volt Közönségszavazás), valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói.

5. SZAVAZÁS MENETE

SMS-ben:

5.1. Szavazni kizárólag SMS-ben lehet (telefonos hanghívással nem), és egy SMS-ben maximum egy szavazat küldhető el.

5.2. A szavazatokat az alábbi telefonszámon lehet leadni: +36-70-707-7000

5.3. A telefonos – beleértve az SMS-ben történő szavazást is – szavazás időtartama:

2021. november 15. 15.00 – 2021. december 1. 24.00

5.4. A résztvevő a szavazatának leadásával hozzájárul ahhoz, hogy nyerés esetén neve közzétételre kerüljön a kampány során felhasznált médiumok bármelyikében, valamint a Prima Primissima Díjátadó Gálán. A sorsolásra közjegyző jelenlétében a Prima Primissima Díjátadó Gálát megelőzően 2021. december 2. csütörtökön kerül sor.

5.5 Az érvényes szavazat leadásáról a szavazók minden esetben válasz SMS-t kapnak a Vodafone Magyarország Zrt.-től, amely tartalmaz egy

a) általános köszönetnyilvánítást;

b) tájékoztatást arról, hogy a szavazó az adott szavazatával a sorsoláson való részvételre jogosulttá vált;

c) figyelemfelhívást arra, hogy egy telefonszám legfeljebb 1 (egyszer) szerepelhet érvényesen a sorsoláson a Prima Primissima Közönségdíj Szavazási Szabályzatára figyelemmel.

d) Válasz sms szövegek:

5.5.d.1. ha jó volt a szavazat:

5.5.d.2. Köszönjük szavazatát. Felhívjuk figyelmét, hogy egy telefonszámról óránként maximum egy szavazat indítható ugyanarra a jelöltre. Prima Primissima Alapítvány

5.5.d.3. ha érvénytelen a szavazat:

5.5.d.4. A szavazat érvénytelen. Felhívjuk figyelmét, hogy egy telefonszámról óránként maximum egy szavazat küldhető ugyanarra a jelöltre. Prima Primissima Alapítvány

5.6. A szavazás időtartama alatt egy telefonszámról óránként csak egy szavazat érvényes. Az érvénytelen szavazat visszautasításáról a Vodafone Magyarország Zrt. válasz SMS-t küld a szavazónak.

SZAVAZÓBOXON:

5.7 Szavazni továbbá lehet a www.primaprimissima.hu/szavazas/ honlapon lévő Survio szavazóboxon keresztül is. Szavazni a kérdőív elindításával lehet – mely elindítással a szavazó elfogadta a szavazási szabályzatot és a benne megtalálható adatkezelési tájékoztatót – ahol szükséges megadni a szavazó nevét, e-mail címét és telefonszámát.

5.8 Érvényes szavazás esetén egy válaszüzenet jelenik meg a szavazóbox zárásaként.

5.9 Szavazóboxon történő szavazás leadása egy számítógépről egyszer lehetséges.

5.10 Szavazóboxon történő szavazás leadás esetén is érvényesek az 5.3, 5.4 pontok.

6. JELÖLTEK KÓDJAI:

A szavazatokat az alábbi telefonszámon lehet leadni: +36-70-707-7000

Magyar irodalom:     

Ferenczes István                                                    sms: 1

Dr. Kovács István                                                  sms: 2

Száraz Miklós György                                           sms: 3

Magyar színház- és filmművészet:  

Básti Juli                                                                   sms: 4

Rófusz Ferenc                                                         sms: 5

Szacsvay László                                                      sms: 6

Magyar képzőművészet        

Barabás Márton DLA                                           sms: 7

Keresztes Dóra                                                       sms: 8

Szőcs Miklós TUI                                                   sms: 9

Magyar tudomány     

Dr. Egyed Ákos                                                       sms: 10

Dr. Kondorosi Éva                                                 sms: 11

Dr. Pászthy Bea                                                      sms: 12

Magyar oktatás és köznevelés          

Bolyai János Matematikai Társulat               sms: 13

Dr. Nikolov Marianne                                          sms: 14

Dr. Pásztor Zsuzsanna:                                        sms: 15

Magyar építészet és építőművészet

Kovács Csaba                                                          sms: 16

Patonai Dénes DLA                                               sms: 17

Szabó Levente DLA                                               sms: 18

Magyar sajtó 

Borbás Mária                                                          sms: 19

Madár István                                                          sms: 20

Rónai Egon                                                               sms: 21

Magyar sport 

Egervári Sándor                                                     sms: 22

Jónyer – Klampár – Gergely trió                      sms: 23

Rejtő Ildikó                                                              sms: 24

Magyar népművészet és közművelődés      

Farkas Zoltán Batyu és Tóth Ildikó Fecske   sms: 25

Héra Éva                                                                   sms: 26

Vavrinecz András                                                   sms: 27

Magyar zeneművészet           

Lukács Miklós                                                         sms: 28

Takács-Nagy Gábor                                               sms: 29

Tolcsvay László                                                       sms: 30

7. SORSOLÁS MENETE

7.1. Az érvényes szavazatot leadó telefonszámok (a 3.8 pont szerint kizárt szavazatok kivételével) egy adatbázisba kerülnek, majd a Szervező közjegyző jelenlétében elektronikusan – véletlenszerű algoritmus segítségével – kisorsolja a nyertest, melyről jegyzőkönyv készül.

8. FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

8.1. Időnként előfordulhat, hogy a mobilszolgáltatón, illetve a Szervezőn kívülálló okból a szolgáltatás nem használható. A szavazás feltételeinek elfogadásával a szavazó tudomásul veszi, hogy a szavazás tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvényei, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja a hálózati leterheltség és egyéb olyan Szervezőn kívül álló tényezők, mint például (de nem kizárólagosan) hálózati torlódás, lefedettség, kapcsolati hibák, a mobileszközök teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása.

8.2. A Szervező kizárja a felelősségét a szolgáltatás – 8.1 pontban foglalt – hibáiból adódó esetlegesen bekövetkező károk vonatkozásában különösen ideértve azt az esetet amikor az 5.3 szakasz szerinti időtartamban leadott szavazatot a rendszer nem regisztrálja vagy az érvényes szavazat műszaki hibából kifolyólag nem kerül be a sorsolásba.

9. NYERTES KIÉRTESÍTÉSE

9.1. A nyertest telefonon értesíti ki a Szervező 2021. december 2-án 8.00 és 19.00 óra közötti időszakban, ezért a kiértesítés ideje alatt figyeljék a szavazatot leadó készüléket! A kiértesítés során a Szervező egyben tájékoztatja a nyertest a nyeremény átvételének feltételeiről.

9.2. A kisorsolt nyertest minden esetben az informatikai rendszerben található hívószámon (ahonnan érkezett a szavazat) hívja vissza a Szervező közjegyző jelenlétében a sorsolás után és azt jegyzőkönyvben rögzíti.

9.3. Amennyiben a nyertes a nyertes szavazatot leadó telefonszámon nem elérhető (nincs térerő, a hívott személy a telefont nem veszi föl, a készülék ki van kapcsolva, üzenetrögzítő válaszol a hívásra stb.), a kiértesítést a Szervező operátora a sorsolás napján december 2-án – a 9.1 pontban foglalt időszakban – 20 alkalommal megkísérli.

9.4. Amennyiben a 9.1 pontban foglalt időszakban a Szervező nem tudja elérni a nyertest, vagy a nyertes személye a jelen Szabályzat 4. pontjába ütközik, ebben az esetben a nyertes nyereménye át nem vett nyereménynek minősül, és a nyereményt a Szervező újra sorsolja a sorsolás napján (pótnyertesként) az érvényes szavazatot leadó telefonszámok közül.

9.5. A sikeres kiértesítés alkalmával beazonosított nyertes a személyes adatait az alábbiak szerint köteles megadni:

a) név; anyja neve; születési hely és idő;

b) személyi igazolvány szám és adóazonosító jel.

9.6. A nyeremény átvételekor a nyertesnek igazolnia kell a Szervező felé, hogy az általa a szolgáltatás során használt telefonszám egyenlege (számlája) rendezésre került, díjtartozása a telefonszolgáltató felé nem áll fenn, továbbá nyilatkoznia kell arról, hogy személye nem ütközik a jelen szabályzat 4. pontjába.

9.7. A nyertes a szavazat leadásával – külön díjazás, vagy bármely egyéb ellenszolgáltatás nélkül – hozzájárul, hogy

a) a nyeremény átadásáról kép, hang/filmfelvétel (továbbiakban: Felvétel) készüljön, amelyet a Szervező által megbízott médiaszolgáltató korlátozás nélkül nyilvánossághoz közvetítés céljából bemutathat;

b) a nyertes nevét és személyét (értve ezalatt kép vagy tv-s megjelenést, szereplést) a Szervező promóciós célokra felhasználhatja, vele – kép, hang/filmfelvétel formájában – interjút készíthetnek (továbbiakban: Interjú), amelyet a Szervező saját kapacitásának igénybevételével vagy külön erre szakosodott külső személy – különösen közszolgálati médiaszolgáltató – által rögzítheti bármilyen módon, véglegesen vagy időlegesen, továbbá azt területi és időbeli korlát nélkül a nyilvánossághoz közvetítés céljából alkalmas bármely technológia útján felhasználhatja. A nyertesnek a promóciós és interjús szereplésekre a játék lezárását követően 90 napig (szükség szerint de ésszerű módon) rendelkezésre kell állnia.

10. NYEREMÉNY ÁTADÁSA

10.1. A nyertes hiteles és teljes körű azonosítást követően veheti át a nyereményt.

10.2. Nyertesnek ismeri el a Szervező azt a szavazót, aki az alábbi feltételeknek megfelel:

a) ismeri a szavazatot leadó telefonkészülékhez tartozó telefonszámot, ahonnan a szolgáltatást igénybe vette, illetve ezzel a telefonszámmal igazolni is tudja, hogy ő vette igénybe a szolgáltatást;

b) ismeri a szavazatot leadó telefonkészülékhez tartozó előfizető vagy kártyatulajdonos nevét, és annak engedélyével szavazott, illetve ezzel a névvel tudja igazolni, hogy ő vette igénybe a szolgáltatást.

11. ADATKEZELÉS

11.1. A személyes adatok kezelését a Szervező, valamint a Szervező megbízásából a Vodafone Magyarország Zrt. (székhelye: 1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6, cégjegyzékszáma: 01-10-044159; a továbbiakban: Megbízott Adatkezelő), a Telemedia Holding Kft. (székhelye: 1012 Budapest, Márvány u. 17., cégjegyzékszáma: 01-09-962705; a továbbiakban: Adatfeldolgozó), valamint a Dialogue Creatives Kft . (székhelye: 1036 Budapest, Lajos utca 48-66. E ép., cégjegyzékszáma: 01-09-909776, továbbiakban: Adatfeldolgozó) végzi.

11.2. Az adatkezelés célja a 2021. évi Prima Primissima Közönségdíj szavazás 2. pontban meghatározott célból történő lebonyolítása. Az Ön személyes adatait az adatkezelési cél elérése érdekében, az Ön hozzájárulása esetén kezeljük. A szavazat leadásával a szavazó hozzájárul, hogy a szavazáshoz használt telefonszámát, valamint – nyerés esetén – a 9.5-9-7 pontok szerinti személyes adatokat a Szervező, az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó a szavazás és a sorsolás lebonyolítása, a nyertesek kiértesítése, valamint a nyeremény átadása céljából a szükséges mértékben felhasználja és kezelje.

11.3. A Szervező, a Megbízott Adatkezelő és az Adatfeldolgozó elkötelezettek amellett, hogy az Ön személyes adatainak kezelése a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályoknak megfelelően történjen, különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info.tv.) és az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (GDPR) rendelkezéseire.

11.4. Kizárólag a Szervező, a Megbízott Adatkezelő és az Adatfeldolgozó azon munkatársai férhetnek hozzá az Ön személyes adataihoz, akiknek az adatokra tevékenységük végzéséhez szükségük van. Személyes adatait harmadik személynek kizárólag abban az esetben továbbítjuk, ha Ön az adattovábbításhoz előzetesen hozzájárul, vagy ha az adattovábbítást jogszabály írja elő vagy teszi lehetővé.

11.5. A Szervező, az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó a kor követelményeinek megfelelő színvonalú biztonsági intézkedésekkel védi az Ön adatainak biztonságát. Megteszünk minden szükséges lépést a személyes adatok biztonságának védelme érdekében, és, hogy megakadályozzunk minden illetéktelen vagy véletlen hozzáférést, gyűjtést, felhasználást, közlést, másolást, módosítást, kiadást, törlést vagy egyéb, jogosulatlan felhasználást. Felhívjuk a figyelmet, hogy az információk elektronikus úton történő továbbítása azonban soha nem lehet teljesen biztonságos. Mi természetesen törekszünk a lehető legmagasabb biztonságot nyújtani az Ön adatainak védelme érdekében.

11.6. A szavazók adatait a sorsolást követően legfeljebb 120 napig őrizzük meg, ezt követően megsemmisítjük. A megőrzési időszakon belül a szavazó az adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor visszavonhatja a STOP szó +36-70-707-7000 telefonszámra történő elküldésével.

11.7. Ön az info@primaprimissima.hu e-mail címre írt kérelmére jogosult tájékoztatást kapni a Szervezőtől arról, hogy milyen személyes adatokat kezelünk Önről. Az ilyen tájékoztatáskérésekre a lehető leghamarabb, de legkésőbb kérésének benyújtásától számított huszonöt (25) napon belül válaszolunk. Személyazonosságának igazolása érdekében további információk megadását kérhetjük Öntől annak érdekében, hogy kérdését érdemben meg tudjuk válaszolni, az adott körülményeknek utána tudjunk nézni.

11.8. Ön jogosult kérni a hiányos, hibás, nem megfelelő vagy elavult adatok törlését, helyesbítését, megjelölését vagy zárolását. Amennyiben úgy véli, hogy az általunk kezelt személyes adatai hiányosak, helytelenek vagy elavultak, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a fentebb megadott elérhetőségen, hogy a szükséges helyesbítést huszonöt (25) napon belül elvégezhessük. Minden célszerű és indokolt lépést megteszünk annak biztosítására, hogy az általunk kezelt személyes adatok helyesek legyenek. Az olyan személyes adatokat, amelyek helyességét vagy naprakész állapotát Ön vitatja, de kétséget kizáróan igazolni nem tudja, megjelöljük. Ön kérheti személyes adatainak törlését, azonban jogszabály előírhatja számunkra, hogy az ilyen adatokat megtartsuk (illetve, hogy zároljuk vagy jelöljük meg az ilyen információt bizonyos időre, amely esetben a törlési kérelemnek csak az ilyen követelmények teljesítését követően teszünk eleget).

11.9 Amennyiben úgy véli, hogy adatvédelemmel kapcsolatos jogai sérülnek, először a Szervezőhöz forduljon. Ön jogosult továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; cím: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulni, illetve a Szervezővel és a Megbízott Adatkezelővel szemben bírósági eljárást is kezdeményezhet a magyarországi lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél, amelyben kérheti a személyes adatok jogellenes kezelése, illetve az adatbiztonsági követelmények megsértése eredményeként elszenvedett kárának megtérítését is.

12. VEGYES RENDELKEZÉSEK

12.1. Szervező a nyeremény hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

12.2. A Szervező a jelen szabályban nevesített nyereményen túlmenő egyéb nyereményt nem sorsol.

12.3. A nyeremény másra át nem ruházható, és pénzre vagy más nyereményre át nem váltható.

12.4. A szavazó a szavazással, részvétellel, illetve az SMS elküldésével

a) automatikusan elfogadja a jelen szabályzatot;

b) elismeri, hogy a szavazás feltételeit megismerte, azokat elfogadja, a szavazáshoz kapcsolódó adatkezelés célját megértette és minderre tekintettel, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa a jelen szabályzat szerint megadott személyes adatokat a Szervező a szabályzatban foglalt célból a cél eléréséhez feltétlenül szükséges mértékben és ideig nyilvántartsa, kezelje és feldolgozza, azt a jelen szabályzat szerint 3. személy részére továbbítsa, illetve adatfeldolgozóval feldolgoztassa.

Budapest, 2021. november 10.

Prima Primissima Alapítvány

Szervező