Rubicon

A Rubicon történelmi ismeretterjesztő lap első példánya 1990. február 1-én jelent meg. Alapelve: Sine ira et studio (harag és elfogultság nélkül). Tematikai skálája magában foglalja az egyetemes és a magyar történelmet az őskortól napjainkig. A tematikus szerkesztésű kiadvány szerzői az éppen feldolgozott téma történész szakértői. A szerkesztők tudatosan nem pusztán arra törekednek, hogy eljuttassák az olvasókhoz a történelem legfrissebb tudományos eredményeit, de arra is, hogy az értő és érdeklődő olvasók a legújabb információkkal és felismerésekkel történő szembesülés mellett egy izgalmas beavatás részesei is legyenek