„A díj életre hívóinak, mai gondozóinak és támogatóinak célja, hogy az értékek elismerésével értéket teremtsen, s a példaképek kiemelésével példát nyújtson„

Díjazottak magyar oktatás és köznevelés kategóriában

2023
Prima
Bagázs Közhasznú Egyesület
Romatelepeken élők esélyegyenlőségét támogató egyesület
Bagázs Közhasznú Egyesület Romatelepeken élők esélyegyenlőségét támogató egyesület

A Bagázs 2011 óta azon dolgozik, hogy egy igazságosabb társadalmat építsen, ahol romák és nem romák egyenlő esélyekkel érhetik el céljaikat. Komplex programstruktúrát működtetnek két Pest megyei település, Bag és Dány romák lakta település részein, ahol munkatársak és kiképzett önkéntesek közvetlenül dolgoznak helyben élő minden korosztállyal és a velük dolgozó állami ellátórendszer szereplőivel. A Bagázs esélykiegyenlítést biztosít azok számára, akik születésüktől kevesebb lehetőséghez férnek hozzá. Hiszik, hogy mindenkinek feladata van a változás érdekében: a romatelepeken, a helyi faluközösségben, valamint a többségi társadalom szintjén is.

Prima
Csáki Csaba
műszaki tanár, festő-mázoló-tapétázó mester
Csáki Csaba műszaki tanár, festő-mázoló-tapétázó mester

Családjában generációkon át őrzik a mesterséget. Édesapja is festő oktató volt, a szakmai utánpótlást pedig fia viszi tovább, mint festő szakember. Nemcsak tanítja, gyakorolja is a szobafestő, mázoló, tapétázó szakmát. Az Aranykoszorús festőmester részt vesz a szakképzés átalakításában is. Szobafestő-Mázoló-Tapétázó Országos Ipartestület alelnökeként mindent megtesz a szakma múltjának ápolásában, jelen kihívások feladatainak sikeres megvalósításában, partnerkapcsolatok gyarapításban, valamint a szakma jövőjének építésében. Szakmai felkészültsége, sikere nyomon követhető tanítványai a Szakma Kiváló Tanulója hazai versenyeken át a világversenyekre történő felkészítéséig. Nemzetközi szakmai kapcsolatok tart fent. Segíti a környező országok szakképzésének integrálását a magyar oktatási rendszerhez szakmájában.

Prima Primissima
Dr. Katz Sándor
középiskolai matematika-fizika szakos tanár
Dr. Katz Sándor középiskolai matematika-fizika szakos tanár

A Bonyhádi Petőfi Sándor Gimnáziumban tanított 45 évig. Jelenleg is az Erdős Pál Tehetséggondozó tanára. Több mint 100 tanítványa lett díjazott országos és nemzetközi versenyeken, közülük többen kiemelkedő tudományos eredményeket értek el, ketten már akadémikusok. A nem kiemelkedő képességű tanulókkal való foglalkozásban is maradandót alkotott az Arany János Programban, és publikációiban. 29 szakmai cikket, 8 szakkönyvet, feladatgyűjteményt írt. Iskolájában és a régióban példaértékű matematikai műhelyt alakított ki. Iskoláján kívüli diákoknak és tanároknak több száz szakmai foglakozást vezetett. Számos elismerésben részesült, köztük Rátz Tanár Úr Életműdíjban, Tehetséggondozásért Életműdíjban.

2022
Prima
Gabnai Katalin
drámatanár, színikritikus
Gabnai Katalin drámatanár, színikritikus

Magyar-népművelés szakon és színházelmélet-dramaturgia szakon végzett. 20 évet tanított a színművészetin, az ELTE-n, s az Apor Vilmos Katolikus Főiskola drámapedagógiai tanszékét vezette. Gyakorló nevelőket tanított figyelni, beszélni, önmagukká lenni. A drámapedagógia és a neve elválaszthatatlanul egybefonódott. Játsszunk bábszínházat és Csörgősipka című tévéműsorai, a hagyományismeretre is figyelő, sok kiadást megért könyvei a szakterület népszerűsítését szolgálták. Részt vett a Nemzeti Alaptanterv Tánc és dráma fejezetének előkészítésében, s neki köszönhető a tanítványai által sikerre vitt, egyetemi Dráma- és színházismeret-tanári szak kidolgozása.

Prima Primissima
Härtlein Károly
mesteroktató
Härtlein Károly mesteroktató

1980-ban a Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskolán szerzett előbb gyártástechnológus-üzemmérnöki, majd gépész műszaki-tanári diplomát. 1990-ben az ELTE-n fizika szakos tanári oklevelét vehette át, azóta vezeti a Műegyetem Fizikai Intézetének Demonstrációs Laboratóriumát, nem tudja elképzelni a fizika tanítását kísérletek nélkül. Több száz kísérletező fizika órát tartott diákoknak és tanároknak, még a határainkon túl is. A szkeptikus mozgalom egyik élharcosa. 2005-ben az ő javaslatára, akkor még egyetlen helyszínen, a Műegyetem Fizikai Intézetében tartották az első Kutatók Éjszakáját. Sok, fizikát népszerűsítő TV műsorban szerepelt, ezek közül a Brutális Fizika című sorozat volt a legsikeresebb.

Prima
Nógrádi Gábor
író, népművelő
Nógrádi Gábor író, népművelő

Tízéves korától írt verseket, novellákat, humoreszkeket. 1973-ban elvégezte a főiskolán a könyvtár-népművelés szakot. 1970-től népművelő egy művelődési központban, majd a Kassák klubot vezette, ahol a Sebő klub egyik alapító tagja volt. 1975-ben az ELTE népművelés-könyvtár szakán végzett. Öt verseskötete, negyvennél több ifjúsági könyve jelent meg, és írt számos hangjátékot, tévéjátékot és filmet is. Négy-öt regényét kötelező irodalomként tanítják az általános iskola különböző évfolyamain. Író-olvasótalálkozókon vesz részt, ahol a tehetség megőrzéséről, és a szépirodalom olvasásának fontosságáról beszélget a fiatalokkal játékos, humoros formában.

2021
Prima Primissima
Bolyai János Matematikai Társulat
Bolyai János Matematikai Társulat

A társulat matematikatanárokat, egyetemeken, kutatóintézetekben és vállalatoknál dolgozó matematikusokat tömörítő országos szervezet. Jogelődjét 1891-ben alapították nagynevű matematikusok és fizikusok. Jelenleg több mint 800 tagja van. Céljaik között szerepel a matematikai tudományos kutatások elősegítése, a matematika alkalmazásainak széles körű elterjesztése, a matematika oktatásával kapcsolatos kérdések megoldása és a matematika népszerűsítése. A társulat felkutatja a matematikai tehetségeket, tanulmányi és emlékversenyeket, konferenciákat és tanártovábbképzéseket szervez, folyóiratokat és könyveket ad ki, szakmai díjakat ítél oda.

Prima
Dr. Nikolov Marianne
egyetemi tanár, professzor emerita
Dr. Nikolov Marianne egyetemi tanár, professzor emerita

A közoktatásban 6-tól 14 éves gyerekeket tanított, egyetemi oktatóként részt vett az angol szakos tanárképzésben és továbbképzésben, valamint a doktori képzésben. 1985-től dolgozik a Pécsi Tudományegyetemen. Kiemelkedő szerepet játszott a nyelvtanítás megújításában. Kutatóként a gyerekek, serdülők és felnőttek idegen nyelv elsajátításának folyamatait vizsgálja, a közoktatásban megszerezhető nyelvtudást, annak követelményrendszerét, a nyelvi értékelést, a valamint a nyelvszakos tanárképzéssel kapcsolatos kérdéseket. 2005-ben megszerezte a Magyar Tudományos Akadémia doktora címet.

Prima
Dr. Pásztor Zsuzsanna
zongoraművész-tanár, egyetemi oktató
Dr. Pásztor Zsuzsanna zongoraművész-tanár, egyetemi oktató

Zenei tanulmányait 1960-ban a budapesti Liszt Ferenc Zeneakadémián fejezte be Kadosa Pál tanítványaként. Mint friss diplomás, zongoratanári munkája mellett csatlakozott a dr. Kovács Géza, testnevelési tudományos kutató által vezetett kutatáshoz a zenei munkaképesség-gondozás (ZMG) témájában. Kezdetben tanítványként, később önálló kutatóként és szerzőtársként vett részt a munkában, majd 1999-ben átvette a ZMG (Kovács-módszer) műhelyének vezetését. 2000 óta tanítja a Kovács-módszert a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen és 2003-tól az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Többszáz előadást és tanfolyamot tartott idehaza és külföldön.

2020

Nincs díjazott.

2019
Prima
Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
ismeretterjesztő egyesülés
Tudományos Ismeretterjesztő Társulat ismeretterjesztő egyesülés

Szakmai tevékenységet folytató civil szervezet, amelyet 1841-ben Magyar Természettudományi Társulatként alapítottak a tudományos ismeretek közérthető közvetítésére. 178 éve folyamatosan működik, jelenleg ismeretterjesztő egyesületek szövetsége formájában. Lapjai az Élet és Tudomány, az idén 150 éves Természet Világa és a Valóság. Csillagászati ismeretterjesztő intézményei közül legnagyobb a TIT Budapesti Planetárium.
Tehetséggondozó versenyeket, felnőttképzést, nyelvoktatást és nyelvvizsgáztatást, szakmai át- és továbbképzéseket szervez országos hálózatában. Természettudományos élményközpontokat működtet.

Prima
Napsugár Alapítvány
gyermekfolyóirat kiadó, gyermek- és pedagógusrendezvények szervezője
Napsugár Alapítvány gyermekfolyóirat kiadó, gyermek- és pedagógusrendezvények szervezője

A kolozsvári alapítvány 1995 óta az erdélyi magyar gyermekekért, az igényes gyermekkultúráért dolgozik. Jövőmodellt épít a felnövekvő nemzedékeknek. Fő feladata a Kárpát-medence legnagyobb példányszámú magyar gyermeklapjainak, a 62 éves Napsugárnak és a 40 éves Szivárványnak a megjelentetése. A Napsugár hitünk, hagyományaink, klasszikus értékeink őrzője és pezsgő műhelye a minőségi gyermekirodalomnak, grafikának. A kis közösség a két gyermeklap köré a nemzeti identitást megerősítő, fejlesztő, komplex programot dolgozott ki, és tart fent évtizedek óta. Magyarságismereti táborokat, anyanyelvi, mesemondó- és sportversenyeket szervez kisiskolásoknak, szakmai fórumokat a pedagógusoknak, élő kapcsolatot ápolva olvasókkal és nevelőkkel egyaránt.

Prima Primissima
Neuwirth Anna Mária
néptáncpedagógus
Neuwirth Anna Mária néptáncpedagógus

1965-ben a Debreceni Népi Együttes tagja, majd 1967-ben az utánpótlás csoport vezetője lett. 1969-ben Dr. Béres András együttes-vezető asszisztensévé nevezték ki. 1975-től Budapesten, a Bihari János Táncegyüttes asszisztenseként folytatta tevékenységét. 24 éven keresztül volt a Bihari János Táncegyüttes vezetője, de 2015-ben átadta a staféta botot a fiataloknak. Jelenleg a Bihari János Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója. Kidolgozta (Foltin Jolánnal, Karcagi Gyulánéval, Salamon Ferencnével) azt a tananyagot és a hozzátartozó taneszközöket, amelyek megalapozták az iskolai néptánc-oktatást. Ennek a munkának eredménye, hogy a tánc 1995-ben beépült a Nemzeti Alaptantervbe. Nagyon sok koreográfiáját táncolják művészeti alapiskolákban illetve gyermekegyesületekben. 31 éve tanít a kispesti Ady Endre Általános Iskolában.

2018
Prima
L. Ritók Nóra
pedagógus
L. Ritók Nóra pedagógus

Pályáját képzőművészként és földrajz-rajz szakos tanárként kezdte. Speciális vizuális nevelési programot dolgozott ki, ami a gyermekközpontúság, hátránykompenzálás és szociális készségfejlesztés szerves egysége. 19 éve alapította az Igazgyöngy Alapítványt, majd az Igazgyöngy Művészeti Iskolát, melynek igazgatója. Az iskola a berettyóújfalui térségben 650, többségében hátrányos helyzetű gyereket fejleszt, nemzetközi hírű gyermek alkotóműhellyé vált. Módszereit alkalmazzák itthon, és a határon túli magyar iskolákban. Pedagógiai munkája összeforr a szegénység és a szegregáció elleni szerteágazó küzdelemmel, egy integrációs modell fejlesztésében.

Prima
„A zene mindenkié” Egyesület
„A zene mindenkié” Egyesület

Az egyesület 1997 óta foglalkozik értelmileg akadályozott gyermekek és fiatalok zenei nevelésével egy speciális módszer, a színeskotta módszer segítségével. A 10 növendékkel alakult egyesületnek mára már 50 tanítványa van, több gyógy- és zenepedagógus foglalkozik velük. A jobbára down szindrómás és autista fiatalok klasszikus zenei átiratokat és magyar népzenét tanulnak. Parafónia és Paracitera zenekaraikkal bejárták már Magyarország és Európa jó részét,  ők tanították a módszert többek között Erdélyben és a Vajdaságban is. Zenei programjaikon túl élénk közösségi életet élnek.

Prima Primissima
Prof. Dr. Falus Iván
pedagógus, egyetemi tanár
Prof. Dr. Falus Iván pedagógus, egyetemi tanár

1968-ban végzett az ELTE pedagógia-orosz szakán. 1987-ben a neveléstudományok kandidátusa, 2005-ben habilitált, 2008-ban a neveléstudományok MTA doktora. Kutatásai főként a pedagógustevékenység elemzésére, a pedagógusképzésre, az oktatás módszereire és stratégiáira irányultak. 15 önállóan, illetve társszerzővel publikált könyv, 14 szerkesztett tanulmánykötete, 80 kötetben, illetve folyóiratban megjelent tanulmánya mellett 1997-ben megjelent a Báthory Zoltánnal együtt szerkesztett munkájuk, a 3 kötetes Pedagógiai Lexikon. A “pedagógusképzés” című folyóiratnak 15 éven át főszerkesztője, a Tanárképzők Szövetségének 12 éven keresztül elnöke volt.

2017
Prima
Prof. Dr. Sótonyi Péter Tamás
rektor, állatorvos-anatómus
Prof. Dr. Sótonyi Péter Tamás rektor, állatorvos-anatómus

1979-ben szerzett diplomát az Állatorvostudományi Egyetemen. Az MTA doktora, a 230 éves, újra önálló Állatorvostudományi Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára, rektora. Főbb kutatásait a makroszkópos anatómia, a neurobiológia, és a fejlődéstan területén végzi, A Nemzeti Lovas Programban a lovas oktatás kidolgozása fűződik nevéhez. Az egyetem graduális és posztgraduális képzésében szerzett több mint 35 éves tapasztalata alapján nemzetközileg is elismert oktatóprogramok (magyar, német, angol és japán nyelven) készítésével új alapokra helyezte az állatorvosi anatómia oktatását. Hallgatói visszajelzések alapján 44-szer nyerte el az év oktatója elismerést és egy alkalommal országosan is az „Év oktatója” címet kapta.

Prima
Dr. Lukács István
irodalomtörténész, intézetigazgató
Dr. Lukács István irodalomtörténész, intézetigazgató

1983-ban az ELTE Bölcsészettudományi Karán magyar–horvát-szerb szakon szerzett diplomát. 1988 és 1992 között a ljubljanai bölcsészkar magyar lektora. 1993-tól az ELTE BTK oktatója. 2004 és 2009 között a zágrábi bölcsészkaron a magyar irodalom vendégprofesszora. Pályafutása kezdete óta kutatja a horvát-szlovén-magyar irodalmi kapcsolatokat. Könyve jelent meg a szlovének Mátyás király-képéről. Legjelentősebb munkája egy Csíksomlyón felfedezett, 1626-ban keletkezett horvát nyelvű dramatizált ezer soros verses Mária-siralom kétnyelvű monografikus filológiai feldolgozása. 2011-től az ELTE Szláv és Balti Filológiai Intézetének igazgatója, 2016-tól az Irodalomtudományi Doktori Iskola vezetője

Prima Primissima
Hámori Veronika
nyugalmazott iskolaigazgató
Hámori Veronika nyugalmazott iskolaigazgató

Pedagógusnak készült gyermekkora óta.1972-ben az ELTE-n szerezte meg matematika–fizika szakos tanári diplomáját. A Bolyai János Híradástechnikai Szakközépiskolában kezdte pályáját, majd az itt töltött 13 év után a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorlóiskolában dolgozott 29 éven át, ebből 15 évig vezette az intézményt. Mindig azt vallotta, hogy “az a feladatunk, hogy a gyerekeket kíváncsi, gondolkodó, együttműködni képes emberekké neveljük.” Mesterpedagógus címet szerzett, tanári munkáját több szakmai díjjal ismerték el, vezetői munkájáért 2006-ban Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetést, 2015-ben Apáczai Csere János díjat, és Bonis Bona „A nemzet tehetségeiért”díjat kapott

2016
Prima
Szarka Attila
gyógypedagógus, pszichopedagógus, szupervizor
Szarka Attila gyógypedagógus, pszichopedagógus, szupervizor

Munkásságához köthető a javítóintézeti nevelés megreformálása – az Aszódi Javítóintézetben a fiatalok képzésében a szociokulturális hátrányok leküzdése érdekében filmes eszközöket (táborokat), a művészetterápiát is beemelte a nevelés eszköztárába. A több évtizedes nevelőközösségi munka eredményeként az Aszódra nagy számban funkcionális analfabétaként bekerülő fiatalok megismerhették a betűvetés tudományát és jelentős részük végül szakmával a zsebében térhetett vissza a polgári életbe. A jövő szakembereinek képzésében tereptanárként, illetve az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Kar oktatójaként vett részt. Jelenleg a Károli Gáspár Református Egyetem Szupervizor Szakirányú Továbbképzésének oktatója. Szupervizorként sokat tett és tesz a szociális szférában dolgozó szakemberek szakmai kompetenciafejlesztéséért, kiégésének megelőzéséért. Évtizedek óta részese a jogalkotásnak, szakmai szabályok megalkotásának. A pedagógus életpálya modellnek a gyermekvédelmi szakellátás és a javítóintézeti nevelés területére való adaptálását végző munkacsoport tagja. Bábáskodott a Váci Egyházmegye által létrehozott Szegletkő Speciális Gyermekotthon szakmai felépítésénél, szupervizorként kísérte a Kék Vonal Krízis Telefonszolgálatot, a Kék Pont, az Art Éra Alapítvány és számos civil szervezet munkáját. Az intézményének otthont adó városban az Aszódi rákellenes futás és kerékpározás rendezvény egyik ötletadójaként hagyományt teremtett.

Prima
Földes Imre
zenetörténész, zenepedagógus, ny. egyetemi tanár
Földes Imre zenetörténész, zenepedagógus, ny. egyetemi tanár

Erkel Ferenc- díjas zenetörténész, zenepedagógus 1960-ban a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola zeneszerzés szakán diplomázott. Zeneelméletet, zenetörténetet tanított az Iparművészeti Főiskolán, a Zeneakadémia Tanárképző Intézetében és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen, ahol ma is – nyugalmazott egyetemi tanárként – speciális kollégiumokat vezet. Előadásokat, előadás-sorozatokat tart, illetve tartott a Magyar Rádióban („Mindenki zeneiskolája”, „Zenetörténet mindenkinek”) és szerte az országban és külföldön is. A TIT (Tudományos Ismeretterjesztő Társulat) József Attila Szabadegyetemén idén tartja 54. előadássorozatát. A zenét a kultúrtörténetbe ágyazva tanítja, és nagy súlyt fektet arra, hogy egy adott kor zenei irányzatai mellett bemutassa a kor képzőművészeti, építészeti irányzatait, filmművészetét is. Munkájának elismeréseként számos kitüntetésben részesült, 1995-ben Az Alkotóművészek Országos Egyesülete Zenei Tagozatának „Nagydíj”-át, 2010-ben Moholy-Nagy-Díjat, 2011-ben Artisjus-Díjat kapott.

Prima Primissima
Hejőkeresztúri IV. Béla Általános Iskola
hátránykompenzáló pedagógiai módszert használó iskola
Hejőkeresztúri IV. Béla Általános Iskola hátránykompenzáló pedagógiai módszert használó iskola

Mottója: Mindenki jó valamiben. A Borsodban található iskola a Miskolci Egyetem bázisintézménye, Géniusz tehetségpont és a Komplex Instrukciós Program vezető iskolája. Az iskola tanulói létszáma 230 körül mozog. Az intézmény fő célkitűzései között szerepel a szülőkkel való kapcsolat ápolása, szorosabbá tétele, amelynek egyik útja, hogy az iskola olyan programokat kínáljon, ahol a diák-szülő-pedagógus hármas harmonikus együttléte biztosítható, és amely közös élmények a családok és az iskola közötti kapcsolatot erősítik és a különböző generációkat közelebb hozzák egymáshoz. Feladatuknak tekintik tanulóik iskolai sikerhez juttatását, ezzel alapozva meg azt a törekvésüket, hogy az életben boldogulni tudó, sikeres diákokat bocsássanak ki az iskola falai közül. Az iskola célja, hogy az eredményes oktató-nevelő munka szolgálatába állítsa az egyéni bánásmód különböző formáit, úgy a tehetséges, mint a felzárkóztatást igénylő gyermekeknél. Arra törekednek, hogy minden gyermek a neki megfelelő oktatásban és nevelésben részesüljön. Cél, hogy a hejőkeresztúri általános iskolában a gyerekek optimista életszemléletű, egymásra odafigyelő, toleráns, az új iránt fogékony, a természetes környezetet védő, a nemzeti és helyi hagyományokat ápoló, szilárd ismeretekkel rendelkező fiatalokká váljanak.

2015
Prima
Petőfi Irodalmi Múzeum
Petőfi Irodalmi Múzeum

A Petőfi Irodalmi Múzeumot 1954-ben alapították a Petőfi Ház (1909) jogutódaként. A Petőfi Társaság által indított értékőrző vállalkozás a Petőfi és Jókai hagyatékok bemutatásán túl később József Attila és Ady Endre emlékeinek gyűjtésével egészült ki. Az országos hatókörű Irodalmi Múzeum feladata a vásárolt és örökölt írói hagyatékok korszerű feldolgozása, kutathatóvá tétele, s a kortárs magyar irodalom muzeális becsű anyagainak mindenkori gyűjtése. Alapfeladatai közé tartozik az irodalmi emlékházak hálózatának gondozása is. Gyűjtőköre kiterjed a hazai és határon túli magyar nyelvű irodalom írott, nyomtatott, tárgyi, képi és hangzó anyagaira, illetve az emigráns sajtó, könyv-és kéziratgyűjtemény folyamatos bővítésére. Az intézmény feladata e kulturális javak bemutatása korszerű interaktív eszközöket alkalmazó kiállításokban, az iskolai oktatást, valamint az élethosszig tartó tanulást segítő közművelődési, közönségkapcsolati, múzeumpedagógiai és képzési tevékenység segítségével.

Prima
Dr. Gyarmathy Éva
klinikai és nevelés lélektani szakpszichológus
Dr. Gyarmathy Éva klinikai és nevelés lélektani szakpszichológus

Pszichológusi, majd nevelés lélektani szakpszichológusi diplomát szerzett az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. 1999-től a Magyar Tudományos Akadémia Pszichológiai Kutatóintézet tudományos főmunkatársa. Megalakította a Serdülő és Felnőtt Diszlexia Központot, a Sajátos Nevelési Igényű Tehetségeket Segítő Tanácsot. Fő kutatási területe a tehetség, tanulási zavarok, hiperaktivitás, figyelemzavar és a különböző személyiségzavarok. Több egyetemen óraadó tanár. Rendszeresen tart előadásokat és tanfolyamokat a tehetség és egyéb eltérő képességek, sajátos viselkedés témakörében. Nemzetközi kutatási projektekben elsősorban a szokásostól eltérő képességű gyerekek és felnőttek megfelelő ellátásának kérdéseivel foglalkozik.

Prima Primissima
Csapó Benő
oktatáskutató, egyetemi tanár
Csapó Benő oktatáskutató, egyetemi tanár

Kémia-fizika szakos középiskolai tanári oklevelet a József Attila Tudományegyetemen szerzett 1977-ben. 1985-ben megszerezte a kandidátusi fokozatot, 2002-ben elnyerte az MTA doktora címet. A SZTE Neveléstudományi Intézet, a Neveléstudományi Doktori Iskola, az MTA-SZTE Képességfejlődés Kutatócsoport és az SZTE Oktatáselméleti Kutatócsoport vezetője. A jövő pedagógusai a felsőoktatásban az ő művein nőnek fel. Számos nemzetközi kutatási programban vett részt. 1989-ben Humboldt ösztöndíjas, 1994-95-ben Stanfordban vendégkutató volt, 1997-99 között a demokratikus gondolkodás fejlesztésével kapcsolatos programban dolgozott. A 2003-as és 2012-es PISA vizsgálatokban a problémamegoldó gondolkodás elméleti kereteit kidolgozó munkacsoportok tagja volt. 2011-15 között egy európai természettudomány-tanítás projekt magyarországi munkáinak irányítója. Fő kutatási területei a kognitív fejlődés, a pedagógiai értékelés és a technológia alapú tesztelés.

2014
Prima
Derdák Tibor
szociológus, tanár
Derdák Tibor szociológus, tanár

Szociológus, francia szakos tanár, 1986-ban végzett az ELTE-n. Munkatársaival a Gandhi Gimnázium, a mánfai kollégium, az alsószentmártoni Kis Tigris Gimnázium megalapításán dolgozott. Jelenleg a Dr. Ámbédkar középiskola (Sajókaza) vezetője. 2010-ben a hátrányos helyzetű diákok felzárkóztatása, számos roma tehetséggondozó program elindítása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje kitüntetést kapta. Alapelve az adott helyi közösség értékein alapuló bizalmi viszony kialakítása. A Dr. Ámbédkar Gimnázium egyfajta második esély iskola, mely Magyarország talán legszegényebb falvaiban, leszakadt közösségeiben élő, főként cigány fiatalok számára biztosítja az érettségi megszerzésének lehetőségét.

Prima Primissima
Fővárosi Állat- és Növénykert
Fővárosi Állat- és Növénykert

Magyarország legrégebbi és a legnagyobb gyűjteménnyel rendelkező állatkertje. Budapest XIV. kerületében, a Városligetben található, területe 1986 óta természetvédelmi terület. Ma Magyarország egyik leglátogatottabb kulturális közintézménye: évente 1-1,1 millió látogatója van. A korszerű állatkertek többségéhez hasonlóan fő tevékenységi köre a természetvédelem, az oktatás, természetközeli szabadidős programok biztosítása, valamint a tudományos kutatás. A Fővárosi Állat- és Növénykert egyike a világ legrégebbi állatkertjeinek: 1866. augusztus 9-én nyitotta meg kapuit. Műemléképületeit neves építészek, köztük Kós Károly, Zrumeczky Dezső, Neuschloss Kornél, Szkalnitzky Antal és ifj. Koch Henrik tervezték. Az állatkert 1008 állatfaj körülbelül 10 ezer egyedét mutatja be. Fajösszetételében széleskörű áttekintést nyújt a Föld élővilágának sokféleségéből, és a nagyszámú egyed miatt nemzetközi összehasonlításban is gazdag állatvilágot tudhat magáénak. Növénygyűjteménye mintegy 2000 különféle fajból, alfajból és változatból áll.

Prima
Pósa Lajos
matematikatanár
Pósa Lajos matematikatanár

2013
Prima
Pál Ferenc
mentálhigiénés szakember, pap
Pál Ferenc mentálhigiénés szakember, pap

1996-ban szentelték pappá Esztergomban. Budapest különböző kerületeiben végzett és végez papi szolgálatot. 2005-től a SOTE Mentálhigiéné Intézet tanára.  Létrehozta a Teljes Életért Közhasznú Alapítványt, majd munkatársaival együtt mentálhigiénés szolgálatot szerveztek és működtetnek szerteágazó tevékenységi területeken, a testi, lelki, szellemi, szociális és spirituális jóllét előmozdítása, fejlesztése érdekében. Rendszeresen tart előadásokat az országhatáron innen és túl. Több rádiócsatornán jelentkezik heti önálló műsorral. Eddig négy könyve jelent meg, és közel húsz kötetben olvashatók írásai.

Prima
Nemzetközi Pető Intézet
Nemzetközi Pető Intézet

Dr. Pető András és a nevét viselő intézet dolgozói szerint nincs reménytelen eset, emberfeletti kitartással, eltökélt akarattal küzdenek minden beteg gyógyulásáért. Soha senkiről nem mondanak le. Az Intézetben pedagógiai rehabilitációval mozgósítják a központi idegrendszeri károsodás következtében mozgássérült személyek rejtett tartalékait. A módszer elősegíti a személyiség minden oldalú kibontakoztatását, lehetővé teszi a társakkal, csoportban történő együttműködést. Ennek köszönhetően a betegeknek már nem kell egész életüket intézetben tölteniük. Pető-módszer: az első szellemi hungarikum.

Prima Primissima
Dr. Bagdy Emőke
klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, professor emeritus
Dr. Bagdy Emőke klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, professor emeritus

1982-ben lett a pszichológiai tudományok kandidátusa, 1995-ben pedig habilitált doktora. Több egyetemi pszichológia szakirány alapítása és szervezése fűződik nevéhez. Főbb kutatási területei: relaxációs eljárások hatásvizsgálata, a hivatásszemélyiség fejlesztésére irányuló módszerek kimunkálása; párkapcsolati viszonyelemzés, stressz-kezelő módszerek, egészségpszichológia. Missziója, hogy minél több emberrel megismertesse, hogyan működik a lélek. Megszervezte a Szülők Iskoláját és a Pedagógus-Akadémiát, hogy  korszerű ismereteket adjon át szülőknek, nevelőknek.

2012
Prima
Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Az iskola története az István Zenekar megalapításáig nyúlik vissza, melyet 58 éve egy kiváló muzsikus és elhivatott pedagógus, Záborszky József hozott létre az István Gimnázium tanulóiból. Ma 1500-an tanulnak zenét az intézményben, a zenekar pedig hivatásos együttesként Zuglói Filharmónia néven működik. A Záborszky Kálmán vezette Zenei Műhely pedagógiai alappillére a muzsikálás, a közösségépítés, a zenei oktatás és az előadó-művészet összefonódása. Az intézményben 13 különféle összetételű zenei közösség működik, amelyek az oktatás és kultúra példaértékű összhangját valósítják meg.

Prima
Batta András
zenetörténész
Batta András zenetörténész

Liszt Ferenc, Weiner Leó, Richard Strauss zenéjét, valamint az osztrák-magyar operettek világát és a Zeneakadémia történetét kutatja. Közel ezer oldalas operakalauza eddig tíz nyelven látott napvilágot. A zenei ismeretterjesztés valamennyi ágát műveli. 1977 óta tanít a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen. 2004 óta az intézmény rektora. Vezetése alatt integrálódott az egyetembe a Kodály Intézet, megalakult a népzenei tanszék, kibővült az egyetem nemzetközi kapcsolatrendszere és támogatóinak köre. A Zeneakadémia uniós fejlesztési projektjének megálmodója és irányítója.

Prima Primissima
Grétsy László
nyelvész, professor emeritus
Grétsy László nyelvész, professor emeritus

Az MTA Nyelvtudományi Intézetének tudományos főmunkatársa, majd osztályvezetője, valamint az ELTE TFK Magyar Nyelvtudományi Tanszékének vezetője volt. Főbb munkái közül néhány: A szóhasadás, Anyanyelvünk játékai, Szaknyelvi kalauz, Anyanyelvi őrjárat. Mindmáig az Édes Anyanyelvünk felelős szerkesztője, továbbá a Magyar Nyelvőr és több más lap szerkesztőbizottságának tagja. Nevét főleg számos nyelvészeti-nyelvművelő rádió- és tv-műsora – köztük a Vágó Istvánnal közös sorozat, az Álljunk meg egy szóra! – tette országosan ismertté. Munkásságát Magyar Örökség-díjjal is elismerték.

2011
Prima
Szőnyi Erzsébet
zeneszerző, zenepedagógus, karnagy
Szőnyi Erzsébet zeneszerző, zenepedagógus, karnagy

Kodály Zoltán módszerének világszerte ismert folytatója és népszerűsítője. 1945 és 1981 között a Zeneművészeti Egyetem tanára volt. 1978 és 2003 között a Magyar Kodály Társaság társelnöke volt, jelenleg elnöke. Operák, oratóriumok, zenekari és kamaraművek, kórusok, ifjúsági művek szerzője. Módszertani könyvét kilenc nyelvre fordították le. A hartfordi Kodály Musical Training Institute tagja, a Nemzetközi Kodály Társaság és a varsói Chopin Társaság tiszteletbeli tagja, a Pittsburgh-i Duquesne Egyetem díszdoktora. Munkásságát Kossuth-díjjal is elismerték.

Prima
Csermely Péter
tudós, biokémikus
Csermely Péter tudós, biokémikus

A Semmelweis Egyetem professzora. Fő kutatási területei a stressz és az öregedés. 15 könyve és 250 tudományos cikke jelent meg. 1996-ban alapította meg a Kutató Diák Mozgalmat, 2006-tól a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács elnöke. Vezetésével a Kárpát-medence világszerte egyedülállóan sikeres tehetséggondozó hálózata jött létre. A tudomány népszerűsítéséért adható legmagasabb kitüntetéseket vehette át 2003-ban az Európai Molekuláris Biológiai Szervezettől, 2004-ben pedig az Európai Uniótól. Mestertanár. Tehetséggondozó munkássága a magyar örökség része lett.

Prima Primissima
Weiner Leó Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola
Weiner Leó Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola

A száz éves jubileumát ünneplő intézmény 1985 óta viseli Weiner Leó zeneszerző, zenepedagógus nevét. Az iskola munkáját az amatőrképzés és a zenei pályára való felkészítés határozza meg. Fontos céljuk a tehetségkutatás és a tehetséggondozás. Számos világhírű hangszeres művész és operaénekes kezdte itt pályáját. Bauer Istvánné igazgató meghatározó 22 éve után is folyamatos a fejlődés, aktív zenei időszakok, kimagasló eredmények hirdetik az iskola sikerességét. A névadóhoz hűen kamaracsoportok, vonós- és fúvószenekarok működnek. Jelenleg 1400 zeneiskolás és 140 szakközépiskolás diák tanul az intézményben.

2010
Prima
Keserü Katalin
művészettörténész
Keserü Katalin művészettörténész

Az ELTE latin–magyar–művészettörténet szakán szerzett diplomát. Kutatási területe az önkényuralom, a századforduló kora és napjaink művészete. 50 kiállítást rendezett, 300 publikációja jelent meg e témákban itthon és külföldön. 1992-ben elsőként lett pályázat útján a Műcsarnok igazgatója. 2000 és 2006 között a független Ernst Múzeum vezetője volt. Könyvei: Emlékezésről a kortárs művészetben, Orlai Petrics Soma, A századforduló, Rippl-Rónai József, Gödöllői művésztelep, Toroczkai Wigand Ede, Amrita Sher-Gil, Variációk a Pop Artra. Széchenyi-díjas egyetemi tanár, az Európai Tudományos és Művészeti Akadémia tagja.

Prima
Dávid Katalin
művészettörténész
Dávid Katalin művészettörténész

1923-ban született Szegeden. Kerényi Károly és Sík Sándor tanítványa volt. 1954-ben megalapította a Művészettörténeti Dokumentációs Központot, a mai akadémiai intézet elődjét. Az egyházak kérésére 1970-ben kinevezték az Egyházi Gyűjtemények Szakfelügyelete vezetőjének. Több száz publikációja jelent meg magyar, angol és német nyelven. Leghíresebb munkái a keresztény ikonográfia és bibliai jelképek világát tárják fel. Egyházi munkásságát a Vatikán “Pro Ecclesia et Pontifice” pápai Aranykereszttel ismerte el.

Prima Primissima
Dévény Anna
gyógytornász, művészi torna szakedző
Dévény Anna gyógytornász, művészi torna szakedző

Az Állami Gyógytornászképző elvégzése után a Testnevelési Főiskolán szerezte meg szakedzői diplomáját. A Dévény Speciális manuális technika-Gimnasztika Módszer, a DSGM kidolgozója, amely a mozgássérülések valamennyi területén kimagasló eredményeket mutat fel gyermekeknél és felnőtteknél is. Fél évszázada gyógyít és tanít. Jelenleg a róla elnevezett Alapítvány vezetője, elsősorban a szülési és baleseti sérülésekből származó mozgásproblémákat kezeli. 1996 óta speciális tréningeket tart a Magyar Nemzeti Balett művészei számára. Batthyány-Strattman László-díjas.

2009
Prima
Sárközy Tamás
az állam és jogtudományok doktora
Sárközy Tamás az állam és jogtudományok doktora

1979-től és jelenleg is a Budapesti Corvinus Egyetem és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi egyetem professzora. Gazdasági jogi munkáiért 1985-ben Állami-díjat kapott. A Magyar Tudományos Akadémia Vagyonkezelő Testületének elnöke, a Gazdaság és Jog című folyóirat főszerkesztője. A modern magyar társasági jog kialakítója, a vállalkozók adminisztratív terheit csökkentő dereguláció megalapozója. Számos monográfiát írt a vállalati jog, a vállalkozások és a vállalatvezetés jogi kérdéseiről.

Prima
Kosztolányi Gyula
villamosmérnök-tanár
Kosztolányi Gyula villamosmérnök-tanár

1964-töl mérnökként, 1972-től tanárként, igazgatóhelyettesként és18 éven keresztül igazgatóként tevékenykedett. Vezetése alatt a Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola a régió kiemelkedő intézménye lett. Fáradhatatlanul dolgozva sokat tett az iskola jelenlegi színvonaláért, nemzetközi kapcsolatrendszerének kialakításáért. Hazánkban elsőként vezette be a 3D/4D oktatástechnológiát, aminek elterjesztésén a Kognitív Hungary Kft. ügyvezetőjeként tovább munkálkodik. 2000-ben Dabas Ifjúságáért Kászonyi Dániel díjat, 2002-ben Pest Megye Önkormányzatától Arany János Pedagógiai díjat kapott.

Prima Primissima
Horn Péter
agrármérnök
Horn Péter agrármérnök

A Kaposvári Egyetem tanára, akadémikus, rektor emeritus. Fő kutatási területei az állatgenetika, a háziállatok nemesítése, a baromfi, a sertés, a hal és a gímszarvas fajokban. Külföldön szakértőként dolgozott, többek között Indiában, Finnországban, az USA-ban, Új-Zélandon és az Élelmezésügyi Világszervezetnél (FAO). Magyar és idegen nyelven 8 könyv, 29 könyvfejezet szerzője, társszerzője, illetve szerkesztője. Tudományos közleményeinek száma meghaladja a 400-at, ezek több mint fele angol nyelvű. Munkásságát más kitüntetések mellett Széchenyi Díjjal is elismerték.

2008
Prima
Komoróczy Géza
Komoróczy Géza

Prima
Budapesti Városvédő Egyesület
Budapesti Városvédő Egyesület

Prima Primissima
Korzenszky Richárd
Korzenszky Richárd

2007
Prima
Várszegi Asztrik
Várszegi Asztrik

Prima
Roóz József
Roóz József

Prima Primissima
Hankiss Elemér
Hankiss Elemér

2006
Prima
Huszti Péter
Színművész, rendező
Huszti Péter Színművész, rendező

Prima
Benkő Loránd
Nyelvész, akadémikus
Benkő Loránd Nyelvész, akadémikus

Prima Primissima
Szerémy Gyula
Tanító
Szerémy Gyula Tanító

2005
Prima
Schweitzer József
Nyugalmazott országos főrabbi
Schweitzer József Nyugalmazott országos főrabbi

Prima
Németh G. Béla
Irodalom- és művelődéstörténész
Németh G. Béla Irodalom- és művelődéstörténész

Prima Primissima
Kozma Imre
Irgalmas rendi szerzetes
Kozma Imre Irgalmas rendi szerzetes

2004
Prima
Szabó Dénes
Karnagy, zenetanár
Szabó Dénes Karnagy, zenetanár

Prima
Grétsy László
Nyelvész
Grétsy László Nyelvész

Prima Primissima
Mindentudás Egyeteme
Fábri György. az MTA kommunikációs igazgatója
Mindentudás Egyeteme Fábri György. az MTA kommunikációs igazgatója

2003
Prima
Kiss Tibor
Festő, rajzoló, egyetemi docens
Kiss Tibor Festő, rajzoló, egyetemi docens

Prima
Jelenits István
Piarista szerzetes, teológiai tanár, nevelő, író
Jelenits István Piarista szerzetes, teológiai tanár, nevelő, író

Prima Primissima
Nemeskürty István
Író, irodalom- és filmtörténész
Nemeskürty István Író, irodalom- és filmtörténész