É. Kiss Katalin

Széchenyi-díjas magyar nyelvész, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. A Kossuth Lajos Tudományegyetem magyar–angol szakán végzett. Az MTA Nyelvtudományi Intézetének kutatóprofesszora, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem egyetemi tanára, Nyelvtudományi Doktori Iskolájának vezetője. A magyar nyelvészet és a generatív nyelvelmélet művelője. A természettudományok egzakt módszertanát alkalmazó kutatásai megújították a magyar nyelvtant, és általános nyelvészeti felismerésekhez is vezettek. Nyelvtörténeti kutatásai során rekonstruálta az ősmagyar mondat alapszerkezetét és a kései ómagyar korban végbement mondatszerkezeti változások okait és lefolyását. Tucatnyi könyve és kétszáz tanulmánya jelent meg nemzetközi és hazai tudományos kiadóknál, illetve nemzetközi és hazai folyóiratokban.