Dr. Pintz János

Szűkebb szakterülete az analitikus számelmélet. Legfontosabb eredményeit a prímszámok elméletében érte el, különösen az ikerprím-sejtés és a Goldbach-sejtés megoldása irányában elért kutatásainak eredményeit világviszonylatban is nagyra becsülik. Eszerint a prímek közt végtelen sokszor fordulnak elő olyan szomszédos párok, amelyek közti hézag az átlagos (a prímekkel együtt egyre növekvő) hézag bármilyen kis fix törtrészénél kisebb. Munkásságának hazai elismerései közül kiemelkedik 2013-ban elnyert Széchenyi díja, továbbá az a tény, hogy az MTA 13 éve 2004-ben levelező, 2010-ben rendes tagjává választotta. Nemzetközi elismerései közül legfontosabb az Amerikai Matematikai Társulat egyik legrégebbi és egyik legnagyobb presztízsű díja, a Cole díj, és az Európai Akadémia tagjává választása (2013). A Magyar Tudományos Akadémia Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézetének kutatóprofesszora.