Dr. Hamza Gábor

1972-ben szerzett állam- és jogtudományi doktorátust az ELTE-n. Már egyetemistaként az ELTE Római jogi tanszékén dolgozott. Tanulmányait 1976-1977-ben a müncheni Ludwig Maximilian Egyetemen, 1980-1981-ben a Kölni Egyetemen, 1979-1980-ban pedig a római La Sapienza Egyetemen folytatta a római jog továbbélése, a magánjog története és a jogösszehasonlítás területén. Kutatási területe a római jog, a római jog továbbélése és az összehasonlító magánjogtörténet. Ő volt a rendszerváltás utáni első oktató, aki magyar állami egyetemen egyházjogot oktatott. Jelentős tankönyvírói munkássága is. A Széchenyi-díjas jogtudós a MTA rendes tagja.